Welcome to InvestAir.nl

"Training and support in Aviation [safety]"


Het op een juiste wijze investairen in de toekomst om op de lange termijn gezond te blijven, is een uitdaging voor menig bedrijf. InvestAir kan u daarbij helpen.

InvestAir is ontstaan uit een behoefte training en ondersteuning te verlenen op het gebied van Luchtvaart. In eerste instantie betrof het werkzaamheden als piloot, waarbij zowel instructie als het verzorgen van rondvluchten centraal stonden. Steeds meer werden de werkzaamheden verlegd naar het ondersteunen van bedrijven op het gebied van veiligheidsonderzoeken en het geven van instructie ter voorkoming van incidenten en ongevallen. Door opgedane ervaringen bleef deze ondersteuning niet alleen bij bedrijven die zijn gespecialiseerd op het gebied van de luchtvaart, maar werd de expertise steeds vaker gebruikt buiten de luchtvaartsector.

InvestAir wordt geleid door Luuk de Wilde. Luuk heeft een militaire luchtvaart achtergrond. Na jaren operationeel te hebben gevlogen voor de Nederlandse Luchtmacht heeft hij zich binnen deze organisatie gespecialiseerd in vliegveiligheid. Sinds februari 2006 is hij verbonden aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid als senior onderzoeker. Hoewel Luuk gespecialiseerd is in de sectoren Defensie en Luchtvaart, is hij door bijscholing en onderzoekservaringen op andere gebieden, breed inzetbaar als onderzoeker en veiligheidsdeskundige. Die ervaringen betreffen het actief deelnemen aan onderzoeken met het doen van onderzoek en het analyseren van verzamelde gegevens (aan de hand van verschillende analysemethodes, zoals TRIPOD, STEPS en HFACS) als het beoordelen van veiligheidssystemen en –rapporten.

Indien u verwacht dat InvestAir iets kan betekenen voor een gezonde toekomst van uw bedrijf, wordt u uitgenodigd contact op te nemen via dewildegl@investair.nl of telefonisch te reageren.